תנאי שימוש

ברוכים הבאים למאגר סימני המסחר בישראל (להלן: "האתר"), בבעלות ובהנהלת חברת טריפלט בע"מ.

אתר זה מספק לציבור גישה חופשית אל מידע שנסרק באופן אוטומטי מרשם סימני המסחר בישראל. קיומו של נסח אינו מעיד בהכרח על היות הסימן רשום, כמו כן, הסריקה של הנסחים נעשית אוטומטית, אינה חפה מטעויות, ואינה בהכרח מעודכנת.

השימוש באתר אינו כרוך בתשלום, והוא לרשות הציבור.

המידע המופיע באתר מסופק ממקורות אחרים שאינם בשליטתנו, ואין אנו אחראים למהימנותו או אמינותו. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו, האתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ואין הוא מהווה תחליף להוצאת נסח מאומת כדין מרשם סימני המסחר.

הנהלת האתר אינה הבעלים של סימני המסחר או של התכנים המצויים בסימני המסחר, אלא בעליהם כמצויין בנסח מאומת כדין. אין לראות בבעלי סימני המסחר כקשורים או תומכים באתר זה.

ייתכן והמידע עבר עדכון ברשם סימני המסחר בישראל, וטרם עבר עדכון באתר.

ניתן לפנות אל משרדנו באמצעות הדוא"ל: rulingruling@gmail.com.