הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

superfood - 290123

superfoodסופרפוד
מספר סימן290123Trademark No.
תאריך הגשה04/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 31 (פירות וירקות טריים)Class: 31 (Fresh fruits and vegetables)
מוצרי חקלאות, גננות ויערנות; תבואות וזרעים גולמיים ולא מעובדים; פירות וירקות טריים; שתילים ופרחים חיים; בעלי חיים; מזון לבעלי חיים; לתת; הנכללים כולם בסוג 31.Agricultural, horticultural and forestry products; raw and unprocessed grains and seeds; fresh fruits and vegetables; natural plants and flowers; live animals; foodstuffs for animals; malt; all included in class 31.
בעליםOwners
ארז גסרerez gassar
בקר אהרון 6, תל אביב-יפו, 6964314, ישראלbeker haron 6, Tel Aviv - Yafo, 6964314, tel aviv, Israel