הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

nutri house - 290180

nutri house
מספר סימן290180Trademark No.
תאריך הגשה08/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 25 (דברי הלבשה)Class: 25 (Clothing)
דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.Clothing, footwear, headgear; all included in class 25.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
הסימן מוגבל לצבעים לבן ושחור הנראים בסימן.The mark is limited to the colour/s as shown in the mark: white and black
בעליםOwners
מילאן קריסטיאן טנוסmelan christian tanous
כפר יאסיף, 2490800, ישראלKafar Yasif, Israel
דאו היתםDaw hytham
חיפה, ישראלHaifa, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
מוחמד סעיד מסרי, עו"דmasri muhammad- adv
ראשי, ת.ד. 125, סח'נין, 30810, ישראלSakhnin, Israel