הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

noam's - 286358

noam's
מספר סימן286358Trademark No.
תאריך הגשה10/07/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 43 (הספקת מזון ומשקה)Class: 43 (Providing food and drink)
שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית; הנכללים כולם בסוג 43.Services for providing food and drink; temporary accommodation; all included in class 43.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
הסימן מוגבל לצבעים מוזהב וכיתוב שחור הנראים בסימן.The mark is limited to the colour/s as shown in the mark: golden with black caption
בעליםOwners
נעמס ניהול והשקעות בע"מNOAMS MANAGMENT AND INVESTMENT LTD
יעקב 5, רחובות, ישראלRehovot, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
יהונתן צבי-אריה נח, עו"דJonathan Tsvei- Arieh Noach, Advs.
רחוב יפו 68, ירושלים, 94341, ישראל68 Jaffa Street, P.O.B. 7972, Jerusalem, 94341, Israel