הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

iPay - 253112

iPay
מספר סימן253112Trademark No.
תאריך הגשה31/01/2013Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 9 (מכשירי מדע, חשמל, מחשבים)Class: 9 (Scientific, electric apparatus, computers)
מחשבים, הנכללים כולם בסוג 9.Computers; all included in class 9.
סוג: 36 (ביטוח ומימון)Class: 36 (Insurance and financing)
מימון, הנכללים כולם בסוג 36.Financing; all included in class 36.
בעליםOwners
יעד סליקה ונאמנות א.ש בע"מYaad Payments and Loyalty Ltd.
שד' בנימין 60, נתניה, 42314, ישראל60 Benjemin av., Netanya, 42314, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
גיא אבידן, עו"דGuy Avidan, Adv.
רוטשילד 33, תל אביב, ישראל33 Rothschild, Tel Aviv, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
27/08/2013נמחק - הוזנח