הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

flotilla - 163028

flotilla
מספר סימן163028Trademark No.
תאריך הגשה27/02/2003Application Date
תאריך תום תוקף27/02/2023Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 35 (פרסומת ומסחר)Class: 35 (Advertising and commerce)
מכירת יאכטות; הנכללים כולם בסוג 35.Yachts sale; all included in class 35.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה FLOTILLA אלא בצורה המופיעה בסימן.Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the word FLOTILLA but in the form appearing in the mark.
בעליםOwners
תלתנית ייעוץ לשירותים והשקעות בע"מTiltanit Services & Investments Counselling Ltd.
רחוב נחלת בנימין 28, תל אביב, ישראל28 Nahalat Binyamin Street, Tel Aviv, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
יהונתן צבי-אריה נח, עו"דJonathan Tsvei- Arieh Noach, Advs.
רחוב יפו 68, ירושלים, 94341, ישראל68 Jaffa Street, P.O.B. 7972, Jerusalem, 94341, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
23/07/2003קובל
31/10/2003קובל01/10/2003
03/02/2004רישום01/03/2004
05/02/2013חידוש התוקף28/02/2013