הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

flotilla - 154557

flotilla
מספר סימן154557Trademark No.
תאריך הגשה13/01/2002Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 41 (חינוך ובידור)Class: 41 (Education and entertainment)
פעילויות ספורט ותרבות הקשורים לים; כולם נכללים בסוג 41.Culture and sports activities related the sea; all included in class 41.
בעליםOwners
תלתנית ייעוץ לשירותים והשקעות בע"מTiltanit Services & Investments Counselling Ltd.
רחוב נחלת בנימין 28, תל אביב, ישראל28 Nahalat Binyamin Street, Tel Aviv, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
יהונתן צבי-אריה נח, עו"דJonathan Tsvei- Arieh Noach, Advs.
רחוב יפו 68, ירושלים, 94341, ישראל68 Jaffa Street, P.O.B. 7972, Jerusalem, 94341, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
25/03/2003קובל
31/10/2003קובל01/10/2003
03/02/2004רישום01/03/2004
29/01/2012אי תשלום חידוש31/01/2012
30/07/2012נמחק מסיבת אי תשלום חידוש31/07/2012