הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

eyecontrol - 290134

eyecontrol
מספר סימן290134Trademark No.
תאריך הגשה05/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 9 (מכשירי מדע, חשמל, מחשבים)Class: 9 (Scientific, electric apparatus, computers)
קושחה, חומרה, תוכנה, פקוד ובקרה עבור עוקבי-אישון, עוקבי-קשתית, עוקבי-עין ומאתרי מבט, לשימוש בממשקים אינטראקטיביים של, או עם, טלפונים, טלפונים נישאים, טלפונים ניידים, טלפונים סלולריים, טלפונים חכמים, טלפוני וידאו, התקנים ניידים, מחשבים, מחשבים אישיים, מחשבים ניידים, מחשבי לוח, מחשבים נישאים, מחשבי כף יד, עזרים דיגיטליים אישיים, מוט היגוי המופעל בעין, עכבר מופעל בעין, מקלדת מופעלת בעין, עוקב עין לביש, משקפיים חכמים, משקפים חכמים (עיבוד נתונים), טלפונים חכמים, מסכי תצוגת וידאו אישיים, מצג לביש, מצג וידאו רכוב-ראש, מצג וידאו קרוב לעין, מציג וידאו רכוב משקפיים; מצג משקפיים חכמים, משקפי תלת מימד לטלפונים חכמים, משקפי מציאות מדומה או מציאות רבודה, התקני ראיה לבישים, משקפיים, מסגרות משקפיים, משקפי מגן, קסדות, משקפים, משקפי-מצחיה ומסכות, שקופים, אופטיים, תלת-מימדיים, סטריאוסקופיים, מונוסקופיים וחד-עיינייםfirmware, hardware, software, commands and controls for pupil trackers, iris trackers, eye trackers and viewfinders, for use in interactive interfaces of, or with, telephones, portable telephones, mobile telephones, cellular phones, smartphones, video telephones, mobile devices, computers, PCs, laptop computers, tablet computers, portable computers, handheld computers, PDAs, eye operated joysticks, eye operated mouse, eye operated keyboards, wearable eye trackers, smart eye glasses, intelligent glasses (data processing), smartphones, personal video display screens, wearable displays, head-mounted video displays, near eye video displays, video displays mounted in eyeglasses; smartglasses displays, 3D glasses for smartphones, 3D virtual reality orand augmented reality glasses, eyewear, eye glasses, glasses frames, goggles, helmets, viewers, visors and masks, transparent, optical, stereoscopic 3D, 2D monoscopic, and monocular
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
הסימן מוגבל לצבעים כחול כהה ותכלת הנראים בסימן.The mark is limited to the colour/s as shown in the mark: navy blue and light blue
בעליםOwners
אייפרי תקשורת מסייעת בע"מEYEFREE ASSISTING COMMUNICATION LTD.
תובל 5, תל אביב-יפו, 6789717, ישראל5 Tuval St.,, Tel Aviv - Yafo, 6789717, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
אליעזרי קניין רוחני עורכי פטנטים ועו"דEliezri intellectual property patent Attorneys & Law Office
נירים 3 בית קנדה, תל אביב, 6706038, ישראל3Nirim, Canada House, Tel Aviv, 6706038, Israel