הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

click-off - 289986

click-offclick-off
מספר סימן289986Trademark No.
תאריך הגשה01/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 41 (חינוך ובידור)Class: 41 (Education and entertainment)
בידור בעל אופי של תוכניות טלוויזיה מתמשכות והקלטות אורקוליות שאינן ניתנות להורדה בתחומי קומדיה, דרמה, פעולה, מגוון, הרפתקאות, ספורט, מחזות זמר, אקטואליה, חדשות, תיעודיות ואנימציה; בידור בעל אופי של תוכניות טלוויזיה מתמשכות והקלטות אורקוליות בתחומי קומדיה, דרמה, פעולה, מגוון, הרפתקאות, ספורט, מחזות זמר, אקטואליה, חדשות, שידורים תיעודיים; שידור אנימציה בטלוויזיה, טלוויזיה יוקרתית או בתשלום, טלוויזיה בכבלים, לווין , רשת מחשבים גלובלית, רשתות תקשורת אלחוטיות, תקשורת חזותית-אודיו מדיה דיגיטלית; שירותי בידור, באופי מתן תוכניות בידור שאינה ניתנת להורדה ותוכן, כלומר, תוכניות טלוויזיה בתחומי קומדיה, דרמה, פעולה, מגוון, הרפתקאות, ספורט, מחזות זמר, אקטואליה וחדשות בידור, תיעודי ואנימציה, הניתנים דרך האינטרנט, רשתות תקשורת אלקטרוניות ורשתות תקשורת אלחוטיות; שירותי היוקרה של הטלוויזיה בתשלום, כלומר, ייצור והפצה של תוכניות טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 41.Entertainment in the nature of ongoing television programs and non-downloadable audiovisual recordings in the fields of comedy, drama, action, variety, adventure, sports, musicals, current events, news, documentary and animation; entertainment in the nature of ongoing television programs and audiovisual recordings in the fields of comedy, drama, action, variety, adventure, sports, musicals, current events, news, documentary and animation broadcast over television, premium or pay television, cable television, satellite, a global computer network, wireless communication networks, audio-visual media and digital media; entertainment services, in the nature of providing non-downloadable entertainment programs and content, namely, television programs in the fields of comedy, drama, action, variety, adventure, sports, musicals, current events and entertainment news, documentary and animation, rendered through the Internet, electronic communications networks and wireless communication networks; premium and pay television services, namely, the production and distribution of television programs; all included in class 41.
בעליםOwners
Home Box Office, Inc.
New York, New York, U.S.A.
(Delaware Corporation)
המען למסירת הודעותAddress for Service
ד"ר שלמה כהן ושות'Dr. Shlomo Cohen & Co.
ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, ישראלP.O.B. 11490, Tel Aviv, 61114, Israel