הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

checkmy.camera - 278489

checkmy.camera
מספר סימן278489Trademark No.
תאריך הגשה24/09/2015Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 9 (מכשירי מדע, חשמל, מחשבים)Class: 9 (Scientific, electric apparatus, computers)
התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר, בצילום, בקולנוע, בראיה, בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה (פיקוח); בהצלת נפשות ובהוראה; התקנים ומכשירים להולכה, מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או בקרה על חשמל; התקנים להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי; נושאי נתונים מגנטיים, דיסקות להקלטה; קומפקט דיסק; תקליטורי די וי די ואמצעי תקשורת אחרים להקלטה דיגיטלית; מנגנונים בעבור מכשירים המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות, מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים; מחשבים; תוכנות מחשב; מכשירים לכיבוי אש.Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; computer software; fire-extinguishing apparatus
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
הסימן מוגבל לצבעים שחור-פנטון שחור, כתום-פנטון כתום 21 סי הנראים בסימן.The mark is limited to the colour/s as shown in the mark: BLACK - PANTONE BLACK ORANGE - PANTONE ORANGE 21C
בעליםOwners
לינקס טי.אף.ג'י בע"מLynx T.F.G Ltd.
הבזלת 14, כוכב יאיר, 4486400, ישראל14 HaBazelet St., KOKHAV YA'IR, 4486400, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
מתן יודפתMatan Yodfat
ויצמן 130, כפר סבא, 44203, ישראל130 Weizman St., KEFAR SAVA, 44203, Israel