הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

brayola - 290187

brayolabrayola
מספר סימן290187Trademark No.
תאריך הגשה08/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 25 (דברי הלבשה)Class: 25 (Clothing)
דברי הלבשה, לרבות חזיות; הנכללים כולם בסוג 25.Clothing including bras; all included in class 25.
בעליםOwners
בריולה טכנולוגיות התאמת ביגוד בע"מBRAYOLA FITTING TECHNOLOGIES LTD
העמל 31, רמת השרון, ישראלHa'Amal 31, Ramat Hasharon, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
יגאל ארנון ושות', עו"דYigal Arnon & Co., Advs
מרכז עזריאלי 5, תל אביב-יפו, 6702501, ישראל5 Azrieli Center, Tel Aviv - Yafo, 6702501, Israel