הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

authentic life - 290150

authentic lifeauthentic life
מספר סימן290150Trademark No.
תאריך הגשה06/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 41 (חינוך ובידור)Class: 41 (Education and entertainment)
שירותי הדרכה ומתן מידע בתחומי התרבות, בידור, פנאי או חינוך, המסופקים באמצעות מאגרי נתונים ממוחשבים בלתי מקוונים או מקוונים (ON-LINE) או באמצעות האינטרנט או באמצעות רשתות דומות לתקשורת המונית; הנכללים כולם בסוג 41Educational services and provision of information in the fields of culture, entertainment, leisure or education, provided through an offline or online computer database or through the internet or through similar mass media networks; all included in class 41
סוג: 42 (שרותים מדעיים וטכנולוגיים)Class: 42 (Scientific and technological services)
שירותי מתן מידע וייעוץ הנוגעים לפיתוח טכנולוגי, המסופקים באמצעות מאגרי נתונים בלתי מקוונים או מקוונים (ON-LINE) או באמצעות האינטרנט או באמצעות רשתות דומות לתקשורת המונית; הפעלת אתרי אינטרנט המציגים מידע בתחומים של תרבות, בידור, פנאי או חינוך; פיתוח ועיצוב של תוכנות ומוצרים טכנולוגיים, כגון אפליקציות, אתרי אינטרנט ופלטפורמות אינטרנט; הנכללים כולם בסוג 42Provision of information and consultancy services relating to technological development, provided through offline or online computer databases or through the internet or through similar mass media networks; Provision of websites featuring information in the fields of culture, entertainment, leisure or education; Development and design of software and technological products, namely, mobile applications, websites and online platforms; all included in class 42.
בעליםOwners
סי-יא ונצ'ורס בע"מSeeya Ventures Ltd.
שגאל מרק 11, תל אביב-יפו, 6967223, ישראל11 Marc Chagal, Tel-Aviv, 6967223, Israel
חברה פרטית מוגבלת
המען למסירת הודעותAddress for Service
דרורי-וירז'נסקי-אורלנד עו"דDrori-Werzansky-Orland & Co.
רח' בר כוכבא 23 (V Tower), בני ברק, 5126002, ישראל23 Bar Kochva St., Bnei Barak, 5126002, Israel