הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

all in - 237912

all in
מספר סימן237912Trademark No.
תאריך הגשה09/05/2011Application Date
תאריך תום תוקף09/05/2021Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 5 (תכשירי רוקחות)Class: 5 (Pharmaceutical preparations)
תוספי תזונה ומזון הכוללים ויטמינים בצורת חטיפים, לרבות אנרגיה וחלבון; כולם נכללים בסוג 5.Food additive and supplement, including vitamins in the form of bars, including energy and protein; all included in class 5.
בעליםOwners
נאנו פוד בע"מNANO FOOD LTD.
גליל ים, 46905, ישראלKibbutz Galil Yam, 46905, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
שרון גולדשטיין ושות', עו"דSharon Goldshtein
העמל 38, ת.ד. 4224, רעננה, 43659, ישראל
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
11/12/2012קובל31/12/2012
07/04/2013רישום30/04/2013