הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

abir sport - 290178

abir sportאביר ספורט
מספר סימן290178Trademark No.
תאריך הגשה07/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 28 (משחקים, צרכי התעמלות)Class: 28 (משחקים, צרכי התעמלות)
משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט; קישוטים לעצי חג המולד; הנכללים כולם בסוג 28.Games and playthings; gymnastic and sporting articles; decorations for Christmas trees; all included in class 28.
בעליםOwners
אביר ספורט בע"מabir sport ltd.
שבית התנופה 6, תל אביב-יפו, ישראל6 Shvil Hatnufa st., Tel Aviv - Yafo, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
עו"ד דוד ניסתאניDAVID NISTANI, ADV
חרושת 11, רמת השרון, 4702513, ישראל11 HAROSHET ST., Ramat Hasharon, 4702513, Israel