הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

YOGURT BAR & GOURMET - 225916

YOGURT BAR & GOURMET
מספר סימן225916Trademark No.
תאריך הגשה14/12/2009Application Date
תאריך תום תוקף14/12/2019Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 35 (פרסומת ומסחר)Class: 35 (Advertising and commerce)
חנויות לממכר מוצרי גלידה, יוגורט וקינוחים אחרים; הנכללים כולם בסוג 35Stores for the sale of yogurt, ice cream and desert products; all included in class 35
בעליםOwners
וויט יוגורט בר בע"מWHITE YOUGURT BAR LTD.
התבור 33, תל אביב, ישראלהתבור 33, תל אביב, ישראל
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
יעקב בר-צבי, עו"דJacob Bar-Zvi, Adv.
מגדל משה אביב, קומה 42 רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראלMoshe Aviv Tower, 42 Floor 7 Jabotinsky St., Ramat Gan, 52520, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
20/02/2011קובל28/02/2011
16/06/2011רישום30/06/2011