הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

YOGURT BAR & GOURMET - 225915

YOGURT BAR & GOURMET
מספר סימן225915Trademark No.
תאריך הגשה14/12/2009Application Date
תאריך תום תוקף14/12/2019Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 43 (הספקת מזון ומשקה)Class: 43 (Providing food and drink)
שירותים להספקת מוצרי מזון שהם מוצרי יוגורט, גלידה וקינוחים אחרים; הנכללים כולם בסוג 43Services for providing food namely yogurt, ice cream and and other desert products; all included in class 43
בעליםOwners
וויט יוגורט בר בע"מWHITE YOUGURT BAR LTD.
התבור 33, תל אביב, ישראל33 Hatavor St., Tel Aviv, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
יעקב בר-צבי, עו"דJacob Bar-Zvi, Adv.
מגדל משה אביב, קומה 42 רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראלMoshe Aviv Tower, 42 Floor 7 Jabotinsky St., Ramat Gan, 52520, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
20/02/2011קובל28/02/2011
16/06/2011רישום30/06/2011