הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

YES! - 131314

YES!
מספר סימן131314Trademark No.
תאריך הגשה11/10/1999Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 25 (דברי הלבשה)Class: 25 (Clothing)
מוצרי הלבשה לילדים; הכל נכלל בסוג 25.Clothing for children; all included in class 25.
בעליםOwners
שלמה בר דודSHLOMO BAR DAVID
רחוב גרוזנברג 27, תל אביב, ישראל27 Groznberg St., Tel Aviv, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
י. שפירא ושות', עו"דY. Shapira & Co., Advs.
רחוב החשמונאים 83, תל אביב, 67133, ישראל83 Hahashmonaim Street, Tel Aviv, 67133, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
27/08/2000קובל
31/10/2000קובל01/10/2000
31/01/2001פתיחת הליך מסוג התנגדות
12/08/2001סגירת הליך מסוג התנגדות
12/08/2001רישום
10/10/2006אי תשלום חידוש01/11/2006
10/04/2007נמחק מסיבת אי תשלום חידוש01/05/2007