הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

XM - 290176

XMXM
מספר סימן290176Trademark No.
תאריך הגשה07/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 9 (מכשירי מדע, חשמל, מחשבים)Class: 9 (Scientific, electric apparatus, computers)
תוכנת אבטחה; תוכנת מחשב לביצוע מבחני פריצה למערכות מחשבים, שרתים, רשתות ונקודות קצה לבדיקת וזיהוי פרצות אבטחת מידע, להערכת פגיעות אבטחת המידע ולהמלצה על תכנית למניעת פרצות אבטחה; תוכנת מחשב למתן תוקף לבקרי אבטחה של מערכות מחשבים, רשתות ונקודות קצה באמצעות סימולציה של התקפות סייבר בסביבה מציאותית; הנכללים כולם בסוג 9Computer security software; Computer software for conducting penetration tests for computer terminals, servers, networks and end points for determining and identifying information security exploits, assessing information security vulnerability and recommending plans for preventing security exploits; computer software for validating security controls of computer terminals, servers, networks and end points through simulating cyber-attacks in real world environment; all included in class 9
סוג: 42 (שרותים מדעיים וטכנולוגיים)Class: 42 (Scientific and technological services)
עדכון, התקנה ותחזוקה של תוכנת אבטחה; מתן תוכנת אבטחה מקוונת מבוססת ענן שאינה ניתנת להורדה; יעוץ לגבי תוכנות אבטחת בתחום של סריקה ומבחני פריצה למחשבים ורשתות להערכה של פגיעות אבטחת מידע; מעקב ובדיקה של מערכות מחשב, שרתים, רשתות ונקודות קצה על מנת לזהות ולנקוט בפעולות נוספות בקשר לפרצות אבטחה ופגיעות אבטחת המידע; הנכללים כולם בסוג 42Update, installation and maintenance of computer security software; providing online non-downloadable cloud-based security software; Computer security consultancy in the field of scanning and penetration testing of computers and networks to assess information security vulnerability; monitoring and testing of computer terminals, servers, networks and end points directed toward the detection or other action with respect to security exploits and information security vulnerability; all included in class 42
בעליםOwners
אקס אם בע"מXM Ltd.
ספיר 2, הרצליה, 4685206, ישראלSapir 2, Herzliyya, 4685206, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
עדין - ליס, עו"דAdin-Liss, Advs.
דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, Israel