הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

ULTIMA - 242405

ULTIMA
מספר סימן242405Trademark No.
תאריך הגשה27/11/2011Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 20 (רהיטים)Class: 20 (Furniture)
רהיטים,; הנכללים כולם בסוג 20Furniture ; all included in class 20
בעליםOwners
אלטון שיווק והשקעות (א.ש.ד) בע"מAlton Marketing & Investments (O.S.D.) Ltd.
סביון, 56506, ישראלSavion, 56506, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
לוטי ושות'Luthi & Co.
שד' שאול המלך 35, ת.ד. 33113, תל אביב, 64927, ישראל35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33113, Tel Aviv, 64927, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
09/07/2013נמחק - הוזנח