הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

TURA - 286844

TURATURA
מספר סימן286844Trademark No.
תאריך הגשה28/07/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 29 (בשר, דגים, חלב, שימורים)Class: 29 (Meat, fish, milk, preserves)
שמנים למאכל.Edible oils.
סוג: 40 (טיפול בחומרים)Class: 40 (Treatment of materials)
יצור שמן למאכל אדם.Manufacture of oil for human consumption.
בעליםOwners
ארץ הצבי א.ש. בע"מEREZ HAZVI A.S. LTD
רחלים, 44830, ד.נ אפרים, ישראלRecalim, 44890, D.N Ephraim, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
טוני גרינמן, עו"דTony Greenman, Adv.
הברזל 5א', רמת החייל, תל אביב, 6971009, ישראל5A Habarzel St., Ramat Hachayal, Tel Aviv, 6971009, Israel