הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

TOUCH DOWN - 66789

TOUCH DOWN
מספר סימן66789Trademark No.
תאריך הגשה13/07/1987Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 25 (דברי הלבשה)Class: 25 (Clothing)
בעליםOwners
אופנת ג'רי בע"מJERI'S FASION LTD
נחלת בנימין 70, ת"א, ישראלIsrael
המען למסירת הודעותAddress for Service
אליעזר אגוזי, עו"דELIEZER EGOZY, ADV.
מטלון 53, תל-אביב, 66856, ישראל66856, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
30/04/1991נמחק - הוזנח