הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

TOMATO MAX - 242074

TOMATO MAX
מספר סימן242074Trademark No.
תאריך הגשה08/11/2011Application Date
תאריך תום תוקף08/11/2021Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 29 (בשר, דגים, חלב, שימורים)Class: 29 (Meat, fish, milk, preserves)
שימורי פירות וירקות, פירות וירקות מיובשים ו/או משומרים ו/או מבושלים ו/או קפואים; הנכללים כולם בסוג 29.Preserved fruits and vegetables, preserved and/or frozen and/or cooked and/or dried fruit and vegetables; all included in class 29.
סוג: 30 (דברי מאפה)Class: 30 (Pastry)
רטבים, קטשופ; הנכללים כולם בסוג 30.Sauces, ketchup; all included in class 30.
בעליםOwners
מילוז (1989) בע"מMILOS (1989) LTD.
ד.נ. גליל מערבי, 22821, ישראלMobile fost western Galil, 22821, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
ליאור דגן, עו"דLior Dagan, Adv.
שד' שאול המלך 35, בית אמריקה, תל אביב, 61181, ישראל35 Shaul Hamelech Blvd., Beit America, Tel Aviv, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
29/05/2013נמחק - הוזנח
06/10/2013קובל31/10/2013
04/02/2014רישום27/02/2014