הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

TM 4BIZ - 243314

TM 4BIZ
מספר סימן243314Trademark No.
תאריך הגשה19/12/2011Application Date
תאריך תום תוקף19/12/2021Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 41 (חינוך ובידור)Class: 41 (Education and entertainment)
שירותי הדרכה לבתי עסק, ארגונים עסקיים ואנשים פרטיים ברחבי הארץ המבוססים על טכניקת המדיטציה הטרנסנדנטלית, הכוללים, בין היתר מתן הרצאות, תרגול, הוראה אישית וקבוצתית; הנכללים כולם בסוג 41.Giving instructional services to businesses, business organizations and private individuals throughout Israel based on the technique of transcendental meditation, including, but not limited to, giving lectures, practice sessions, individual and group instruction; all included in class 41.
בעליםOwners
דוד דורוןDavid Doron
הררית, משגב, 20182, ד.נ משגב, ישראלHararit, Misgav, 20182, D.N Misgav, Israel
הלן רחל דורוןHelen Rachel Doron
הררית, משגב, 20182, ד.נ משגב, ישראלHararit, Misgav, 20182, D.N Misgav, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
עו"ד מיכל דמסקיMichal Damsky Adv.
מרכז עזריאלי, מגדל משולש קומה 39, תל אביב, 67023, ישראלAzrieli center, Triangular Tower 39th fl, Tel Aviv, 67023, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
13/03/2013קובל24/03/2013
30/06/2013רישום31/07/2013