הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

TETIS - 275793

TETIS
מספר סימן275793Trademark No.
תאריך הגשה25/06/2015Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 9 (מכשירי מדע, חשמל, מחשבים)Class: 9 (Scientific, electric apparatus, computers)
חומרות ותוכנות מחשב עבור מעקב, איתור, גילוי, השגחה, ניטור, אבטחה וניהול מקוונים של ציי רכב, מכולות, משלוחים, חבילות, סחורות, בני אדם ובעלי חיים; מערכות מעקב עבור איתור, גילוי, השגחה, ניטור, אבטחה וניהול מקוונים של ציי רכב, מכולות, משלוחים, חבילות, סחורות, בני אדם ובעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 9.Computer hardware and software for on-line surveillance, tracking, detecting, supervising, monitoring, security and managing of vehicles, containers, shipments, parcels, goods, human beings and animals; tracking systems for on-line surveillance, tracking, detecting, supervising, monitoring, security and managing of vehicles, containers, shipments, parcels, goods, human beings and animals; all included in class 9.
סוג: 42 (שרותים מדעיים וטכנולוגיים)Class: 42 (Scientific and technological services)
שירותי מעקב, איתור, גילוי, השגחה, ניטור, אבטחה וניהול מקוונים של ציי רכב, מכולות, משלוחים, חבילות, סחורות, בני אדם ובעלי חיים; שירותי יעוץ עבור מעקב, איתור, גילוי, השגחה, ניטור, אבטחה וניהול מקוונים של ציי רכב, מכולות, משלוחים, חבילות, סחורות, בני אדם ובעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 42.On-line surveillance, tracking, detecting, supervising, monitoring, security and managing services of vehicles, containers, shipments, parcels, goods, human beings and animals; consulting services for on-line surveillance, tracking, detecting, supervising, monitoring, security and managing of vehicles, containers, shipments, parcels, goods, human beings and animals; all included in class 42.
בעליםOwners
סטארקום ג'י.פי.אס. סיסטמס בע"מSTARCOM G.P.S. SYSTEMS LTD.
ז'בוטינסקי 33, רמת גן, 5251107, ישראל33 Jabotinsky Street, RAMAT GAN, 5251107, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
וולף, ברגמן וגולרWolff, Bregman and Goller
גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, ישראלTechnology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, Jerusalem, Israel