הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

Solingen - 247831

Solingen
מספר סימן247831Trademark No.
תאריך הגשה04/07/2012Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 21 (כלי מטבח ניקוי וזכוכית)Class: 21 (Kitchen and cleaning utensils, glassware)
כלי מטבח ומכשירי מטבח; הנכללים כולם בסוג 21.
בעליםOwners
א.ש.א.ל החברה הבינלאומית לשיווק ישיר בע"מO.S.A.L. The International Company for Direct Marketing Ltd.
גינזבורג 6, ראשון לציון, ישראל
המען למסירת הודעותAddress for Service
אימברג, מלכין, כהן, עו"דImberg, Malkin, Cohen, Adv.
רחוב מיקוניס שמואל 3, תל אביב, 67772, ישראל3 Mikunis Shmuel st, Tel Aviv, 67772, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
19/01/2014נמחק - הוזנח