הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

Skinny Tea - 290142

Skinny Teaסקיני טי
מספר סימן290142Trademark No.
תאריך הגשה05/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 30 (דברי מאפה)Class: 30 (Pastry)
תה, חליטת צמחים, מוצרים וטובין נלווים; הנכללים כולם בסוג 30.Tea; included in class 30.
בעליםOwners
יונתן מימוןYonatan Maimon
יפו 101, ירושלים, ישראלYaffo 101, Jerusalem, 975254, Israel