הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

SWS - 89219

SWS
מספר סימן89219Trademark No.
תאריך הגשה12/10/1993Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 9 (מכשירי מדע, חשמל, מחשבים)Class: 9 (Scientific, electric apparatus, computers)
תוכנות מחשב ומערכות ממוחשבותComputer software and computerized systems
בעליםOwners
כשדים מערכות תוכנה בע"מCASDIM SOFTWARE SYSTEMS LTD.
קרית אריה, פתח תקוה, ישראלKiryat Arieh, Petah Tikva, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
זליגסון גבריאלי ושות'Seligsohn Gabrieli & Co.
יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
24/04/1995נמחק על פי בקשת הבעלים