הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

STATUS - 85474

STATUS
מספר סימן85474Trademark No.
תאריך הגשה27/11/1992Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 25 (דברי הלבשה)Class: 25 (Clothing)
בעליםOwners
שלמה בר דודSHLOMO BAR DAVID
רחוב גרוזנברג 27, תל אביב, ישראל27 Groznberg St., Tel Aviv, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
י. שפירא ושות', עו"דY. Shapira & Co., Advs.
רחוב החשמונאים 83, תל אביב, 67133, ישראל83 Hahashmonaim Street, Tel Aviv, 67133, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
15/04/1996נמחק - הוזנח