הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

SOLEY UNDERWEAR - 220312

SOLEY UNDERWEAR
מספר סימן220312Trademark No.
תאריך הגשה16/04/2009Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 25 (דברי הלבשה)Class: 25 (Clothing)
טקסטיל הלבשה והלבשה תחתונה; הנכללים כולם בסוג 25.Textile clothing and underwear; all in class 25.
בעליםOwners
מנהטן - אריגי עמר בע"מManhattan Arige Amar Ltd.
מזרחי 8, תל אביב, ישראלMizrachi 8 St., Tel-Aviv, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
01/12/2010נמחק - הוזנח