הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

SCOPE LITE - 85782

SCOPE LITE
מספר סימן85782Trademark No.
תאריך הגשה20/12/1992Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 9 (מכשירי מדע, חשמל, מחשבים)Class: 9 (Scientific, electric apparatus, computers)
תוכנות מחשב ומערכות ממוחשבות; הנכללות בסוג 9.Computer software and computerized systems; included in class 9.
בעליםOwners
כשדים מערכות תוכנה בע"מCASDIM SOFTWARE SYSTEMS LTD.
קרית אריה, פתח תקוה, ישראלKiryat Arieh, Petah Tikva, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
זליגסון גבריאלי ושות'Seligsohn Gabrieli & Co.
יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
11/10/1994קובל
28/02/1995קובל01/02/1995
11/06/1995רישום01/06/1995
20/06/2000נמחק מסיבת אי תשלום חידוש