הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

SCOPE LABCOST - 109456

SCOPE LABCOST
מספר סימן109456Trademark No.
תאריך הגשה26/12/1996Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 9 (מכשירי מדע, חשמל, מחשבים)Class: 9 (Scientific, electric apparatus, computers)
תוכנות מחשב ומערכות ממוחשבות הנכללות בסוג 9.Computer software and computerized systems included in class 9.
בעליםOwners
כשדים מערכות תוכנה בע"מCASDIM SOFTWARE SYSTEMS LTD.
קרית אריה, פתח תקוה, ישראלKiryat Arieh, Petah Tikva, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
זליגסון גבריאלי ושות'Seligsohn Gabrieli & Co.
יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
30/07/1997קובל
16/02/1998נמחק - הוזנח