הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

SCOPE - 75683

SCOPE
מספר סימן75683Trademark No.
תאריך הגשה15/03/1990Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 9 (מכשירי מדע, חשמל, מחשבים)Class: 9 (Scientific, electric apparatus, computers)
תוכנות מחשב ומערכות ממוחשבות לשימוש במעבדה רפואית.Computer software and computerized systems for use in medical laboratory.
בעליםOwners
כשדים מערכות תוכנה בע"מCASDIM SOFTWARE SYSTEMS LTD.
קרית אריה, פתח תקוה, ישראלKiryat Arieh, Petah Tikva, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
זליגסון גבריאלי ושות'Seligsohn Gabrieli & Co.
יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
30/04/1993קובל01/04/1993
11/08/1993רישום01/09/1993
13/03/1997חידוש התוקף01/05/1997
15/03/1997אי תשלום חידוש
29/03/2011אי תשלום חידוש31/03/2011
25/09/2011נמחק מסיבת אי תשלום חידוש27/09/2011