הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

S - 290161

S
מספר סימן290161Trademark No.
תאריך הגשה07/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 7 (מכונות)Class: 7 (Machines)
מנועים חיצוניים לכלי שיט; הנכללים כולם בסוג 07.Outboard motors; all included in class 07.
בעליםOwners
SUZUKI MOTOR CORPORATION
300 Takatsuka-cho, Minami-ku,, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan
המען למסירת הודעותAddress for Service
פרל כהן צדק לצר ברץPearl Cohen Zedek Latzer Baratz
רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 46733, Israel