הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

ROSA NEGRA - 233847

ROSA NEGRA
מספר סימן233847Trademark No.
תאריך הגשה18/11/2010Application Date
תאריך תום תוקף18/11/2020Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 25 (דברי הלבשה)Class: 25 (Clothing)
דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25Clothing, footwear , headgear ; all included in class 25
בעליםOwners
א.ל. 1 אופנה בע"מA. L. 1 Fashion LTD
קרית מטלון, ת.ד. 7142, פתח תקוה, ישראלKiryat Matalon, P.O.B. 7142, Petah Tikva, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
יונה צ. וינדר, עו"דYona Z. Winder, Adv.
רח' ז'בוטינסקי 155, רמת גן, 52575, ישראל155 Zabutinsky Atreet, Ramat Gan, 52575, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
26/07/2011קובל31/07/2011
02/11/2011רישום30/11/2011