הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

REVIEWMASTER - 290174

REVIEWMASTERריוויו מאסטר
מספר סימן290174Trademark No.
תאריך הגשה07/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 42 (שרותים מדעיים וטכנולוגיים)Class: 42 (Scientific and technological services)
שירות איסוף וניתוח במערכות ממוחשבות ובכלים טכנולוגיים של ביקורות גולשים על חברות, מוצרים ונותני שירותים, ביקורות לאתרים ואפליקציות על גבי פלטפורמה ממוחשבת, טכנולוגית וחברתית המאפשרת גישה לתוכן ומדרג גולשים, הנכללים בסוג 42.Service of collection and analyzing consumer reviews on businesses, brands, products and service providers, reviews, consumer reviews, product reviews, applications reviews, website reviews using computer analysis systems, technological advanced tools based on computerized social platform that enables access to online reviewers, content and ratings, included in class 42
בעליםOwners
אפיליאקס בע"מAFFILIAXE LTD
דרך בגין 90, תל אביב-יפו, 6713837, ישראלDEREH BEGIN 90, Tel Aviv - Yafo, 6713837, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
עו"ד דניאל זולוטוביצקיDaniel Zolotovitzky Adv
רח' המעיין 2, בניין "אטריום"(קומה 2), מודיעין, 7177871, ישראלHamahayan St. 2, Modi'in, 7177871, Israel