הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

PikoFlow - 251035

PikoFlow
מספר סימן251035Trademark No.
תאריך הגשה12/11/2012Application Date
תאריך תום תוקף12/11/2022Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 4 (שמנים תעשיתיים)Class: 4 (Industrial oils)
שמנים תעשייתיים, ציפויים הידרופובים למסכות SMT.Industrial oils, hydrophobic coatings for SMT.
בעליםOwners
צורון א.ש.ח. בע"מSuron ACA Ltd.
מעגן מיכאל, 3780500, ישראלKibbutz Maagan Michael, 3780500, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
ד"ר יורם צביון, עו"פDr. Yoram Tsivion, Patent Attorney
הטוחן 2, ת.ד. 3148, קיסריה, 38900, ישראל2 Hatochen, P.O.B. 3148, Kisarya, 38900, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
09/07/2014קובל31/07/2014
04/11/2014רישום30/11/2014