הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

PdH - 290181

PdH
מספר סימן290181Trademark No.
תאריך הגשה08/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 25 (דברי הלבשה)Class: 25 (Clothing)
דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.Clothing, footwear, headgear; all included in class 25.
בעליםOwners
CORTEFIEL, S.A.
Madrid, Spain
המען למסירת הודעותAddress for Service
שמעון לביאSimon Lavie
רח' וושינגטון 4, קומה 2, ירושלים, 9418704, ישראל4 Washington Street, 2nd Floor, Jerusalem, 9418704, Israel