הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

PRECISIVE - 290158

PRECISIVEPRECISIVE
מספר סימן290158Trademark No.
תאריך הגשה07/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 9 (מכשירי מדע, חשמל, מחשבים)Class: 9 (Scientific, electric apparatus, computers)
מתקני אחסון נתונים, דהיינו, כוננים קשיחים; כונני דיסקים דיגיטליים, נגני מדיה, אמצעי אחסון דיגיטלי ריק, כונני דיסק קשיחים ניידים, כונן שבבי, כונני זיכרון הבזק (פלאש), כונני דיסק היברידיים וציוד היקפי למחשב; התקני אחסון למחשב, דהיינו חומרת זיכרון מחשב, כוננים קשיחים למחשבים וכוננים שבביים ( אס. אס .די) למחשבים; כונן קשיח נשלף המבוסס על מערכת גיבוי; התקני אחסון רשת מחשבים, דהיינו, כוננים קשיחים; כונני דיסקים דיגיטליים, נגני מדיה, אמצעי אחסון דיגיטלי ריק, כונני דיסק קשיחים ניידים, כונן שבבי, כונני זיכרון הבזק (פלאש), כונני דיסק היברידיים וציוד היקפי למחשב לאסון וגיבוי של נתונים אלקטרוניים באופן מקומי או באמצעות רשת תקשורת או ענן; מוצרי מחשב המשמשים להעברה, הזרמה, צפייה וניגון טקסט, נתונים, קבצי אודיו וידאו, תמונות דיגיטליות ותוכן מולטימדיה מהתקני אחסון נתונים, כוננים קשיחים, כונני דיסקים וציוד מחשוב הקיפי לטלוויזיות, צגי וידאו, מקרנים, מחשבים ומכשירים ניידים, דהיינו, מחשבי לוח (טאבלטים), טלפונים חכמים, מחשבים ניידים; שבבים מוליכים למחצה; שבב זיכרון הבזק (פלאש); מתקני אבחנה, לא למטרות רפואיות, דהיינו, מנגנון המשמש לניתוח מערכות מחשב ואופטימיזציה; מנגון ניתוח, דהיינו, חומרה משולבת, מערכת קשוחה ותוכנה לניהול מרכזי נתונים בקנה מידה גדול המשמש לניתוח נתונים, אחסון נתונים ואחסון ביצועי מערכת, לא לשימוש רפואי; כרטיסי מעגלים מודפסים ריקים; ממשקים למחשבים; תקשורת ניידת, נגני מדיה, והתקני מחשוב, דהיינו, יחידות סרטי מגנט למחשבים, התקני זיכרון מחשב, מערכות הפעלה של מחשב והתקני קלט מחשב; תוכנות מחשב, חומרה וקושחה לאחסון, סנכרון, העלאה, אחזור, הורדה, ניהול, ארגון, הבטחה, שיתוף וגיבוי של נתונים אלקטרוניים; תוכנת מחשב המשמשת לניתוח מערכת מחשב ואופטימיזציה; מערכות הפעלה למחשבים; קושחת מחשב המשמשת לבקרת ביצועים מיטביים של מערכות מחשב ורכיביהם; תוכנה להורדה המשמשת לניתוח מערכות מחשב ואופטימיזציה; תוכנה להורדה למכשירים ניידים לשימוש ניתוח מערכת מחשב ואופטימיזציה; חוברות הדרכה להורדה אלקטרונית בהקשר של התקני אחסון נתונים, דהיינו, כוננים קשיחים; כונני דיסקים דיגיטליים, נגני מדיה, אמצעי אחסון דיגיטלי ריק, כונני דיסק קשיחים ניידים, כונן שבבי, כונני זיכרון הבזק (פלאש), כונני דיסק היברידיים וציוד היקפי למחשב.Data storage devices, namely, hard disk drives, digital disk drives, media players, blank digital storage media, portable hard disk drives, solid-state drives, flash memory drives, hybrid disk drives and computer peripherals; computer storage devices, namely computer memory hardware, hard drives for computers and solid-state drives (SSDs) for computers; removable hard drive based backup system; computer network storage devices, namely, hard disk drives, digital disk drives, media players, blank digital storage media, portable hard disk drives, solid-state drives, flash memory drives, hybrid disk drives and computer peripherals for storing and backup of electronic data either locally or via a telecommunications network or over the cloud; computer products used to transfer, stream, view and play text, data, audio and video files, digital images and multimedia content from data storage devices, hard drives, disk drives, and computer peripherals to televisions, video monitors, projectors, computer and mobile devices, namely, computer tablets, smartphones, laptops; integrated circuit chips; flash memory chips; diagnostic apparatus, not for medical purposes, namely, apparatus used for computer system analysis and optimization; analysis apparatus, namely, integrated hardware, firmware and software system for managing large scale data centers, and used for analysis of data, data storage and storage system performance, not for medical use; blank integrated circuit cards; interfaces for computers; portable communication, media players, and computing devices, namely, magnetic tape units for computers, computer memory devices, computer operating systems and computer input devices; computer software, hardware and firmware for storing, synchronizing, uploading, retrieving, downloading, managing, organizing, securing, sharing and backup of electronic data; computer software used for computer system analysis and optimization; computer operating systems; computer firmware used for controlling optimal performance of computer systems and components; downloadable software used for computer system analysis and optimization; downloadable software for mobile devices used for computer system analysis and optimization; downloadable electronic instruction manuals in the fields of data storage devices, namely, hard disk drives, digital disk drives, media players, blank digital storage media, portable hard disk drives, solid-state drives, flash memory drives, hybrid disk drives and computer peripherals.
סוג: 42 (שרותים מדעיים וטכנולוגיים)Class: 42 (Scientific and technological services)
שירותים מדעיים וטכנולוגיים בהקשר של ניתוח מערכת ואופטימיזציה של התקני זיכרון פלאש בלתי נדיף, מרכזי נתונים, מערכות מחשב לניהול ופיזור מידע מאוחסן ומערכות מחשוב ענן ניתוח ואופטימיזציה ומחקר ועיצוב הקשורים לכך; מחקר תעשייתי בהקשר של ניתוח מערכות ואופטימיזציה של התקני זיכרון פלאש בלתי נדיף, מרכזי נתונים, מערכות מחשב לניהול ופיזור מידע מאוחסן ומערכות מחשוב ענן; עיצוב ופיתוח של חומרה ותוכנה; כִּיוּל; תכנות מחשבים; עיצוב מערכת המחשב; ניתוח מערכת המחשב; המרת נתונים של תוכנות מחשב ונתונים, לא המרה פיזית; שכפול של תוכנות מחשב; אחסון נתונים אלקטרוני; התקנה של תוכנות מחשב; מתן מידע על טכנולוגית תכנות מחשבים; תחזוקה של הקושחה ותוכנת מחשב; ניטור של מערכות מחשב על ידי גישה מרחוק כדי להבטיח תפקוד תקין ואופטימיזציה של מערכות כאמור; שירותי גיבוי נתונים; שחזור נתוני מחשב; אירוח שרתים; בדיקת חומרים; עדכון קושחה ותוכנה; שירותי מחשוב ואחסון נתונים אלקטרוניים; שירותי עיצוב, פיתוח, עדכון ותחזוקה עבור כונני דיסק קשיחים נתונים, כונן שבבי, והתקני אחסון מחשב; מתן עיצוב, פיתוח, עדכון ושירותי תחזוקה עבור חומרת מחשב, תוכנות, מערכות לאחסון נתונים, ניהול נתונים וגיבוי של נתונים אלקטרוניים, מקומי והן ובענן; שירותי תמיכה טכניים בתחום אחסון נתונים, ניהול נתונים וגיבוי של נתונים אלקטרוניים מקומי והן ובענן; שירותי מחשוב לגישה וצבירת תוכן מדיה המאוחסנת בענן או על גבי התקנים, דהיינו, מתן טכנולוגיה שמציעה אתר לגישה לנתונים המאוחסנים על שרתי מחשב מופצים ומכשירים אלקטרוניים דיגיטליים ניידים; שירתי מחשוב, דהיינו, מתן ממשקי תכנות יישומים מקוונים ( איי, פי, אי) תוכנות לגישה, צבירה, יצירה, ניהול ותמרון תוכן ומדיה לשימוש על ידי מפתחי תוכנה; מחשוב ענן שמציע תוכנות לשימוש גישה לרשתות מחשוב ענן, תוכנה לגישת שירותי מחשוב ענן; שירות פלטפורמות המציעות פלטפורמות תוכנת מחשב לגישה וצבירת תוכן מדיה השמורה אחסון ענן בהתקנים אלקטרוניים בהקשר של טלפונים סלולריים, מחשבי טאבלט ומחשבים; שירותי מחשוב בהקשר של אספקת אחסון אלקטרוני עבור קול, נתונים או תמונות; שירותי אחסון נתונים אלקטרוניים אלחוטיים; שירותי אחסון אלחוטיים עבור מסדי נתונים בארכיון, תמונות ונתונים אלקטרוניים אחרים.Scientific and technological services in the nature of system analysis and optimization of non-volatile flash memory devices, data centers, hyperscale computer systems and cloud computing system analysis and optimization and research and design relating thereto; industrial research in the field of system analysis and optimization of non-volatile flash memory devices, data centers, hyperscale computer systems and cloud computing systems; design and development of computer hardware and software; calibration; computer programming; computer system design; computer system analysis; data conversion of computer programs and data, not physical conversion; duplication of computer programs; electronic data storage; installation of computer software; providing information on computer technology and programming; maintenance of computer firmware and software; monitoring of computer systems by remote access to ensure proper functioning and optimization of said systems; off-site data backup; recovery of computer data; server hosting; material testing; updating of computer firmware and software; computer and electronic data storage services; design, development, updating and maintenance services for data hard disk drives, solid-state drives and computer storage devices; providing design, development, updating and maintenance services for computer hardware, software, and systems for data storage, data management and backup of electronic data, on premises and in the cloud; technical support services in the field of data storage, data management and backup of electronic data, on-premises and in the cloud; computer services for accessing and aggregating content and media stored in cloud storage or on devices, namely, providing a website featuring technology for accessing data stored on distributed computer servers and mobile digital electronic devices; computer services, namely, providing online application programming interfaces (APIs) software for accessing, aggregating, creating, managing, and manipulating content and media for use by software developers; Cloud computing featuring software for use in accessing cloud computing networks, software for accessing cloud computing services; platforms service featuring computer software platforms for accessing and aggregating content and media stored in cloud storage on electronic devices in the nature of cell phones, tablet computers, and computers; Computer services in the nature of providing electronic storage for voice, data or images; wireless electronic data storage services; wireless storage services for archiving databases, images and other electronic data.
סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימהGoods/Services for which priority is claimed
(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)(If only classification code is indicated, Priority is claimed for all goods/services included in that class, and specified above under the title Goods/Services)
ג'מאייקה, 29/08/2016, מספר 070796Jamaica, 29/08/2016, No. 070796
סוג: 9 (מכשירי מדע, חשמל, מחשבים), 42 (שרותים מדעיים וטכנולוגיים)Class: 9 (Scientific, electric apparatus, computers), 42 (Scientific and technological services)
בעליםOwners
Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine, California, 92612, U.S.A.
(Delaware Corporation)
המען למסירת הודעותAddress for Service
סורוקר-אגמון, עו"דSoroker-Agmon, Adv.
החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel