הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

POP BOX - 275716

POP BOX
מספר סימן275716Trademark No.
תאריך הגשה16/06/2015Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 36 (ביטוח ומימון)Class: 36 (Insurance and financing)
ייזום, הקמה וניהול של מתחמי קניות, בילוי ותרבות ניידים ו/או קבועים, לרבות מתחמים המורכבים ממכולות, לרבות לתקופות שכירות קצרות, והכל תחת סיווג 36 .Initiation, establishment and management of shopping, entertainment and culture complexes, portable or permanent, including complexes made of mobile containers, including a short term lease; all included in class 36.
בעליםOwners
ג.י. אירוח בע"מG.i Hosting Ltd.
גיבורי ישראל 4, כפר סבא, 4422704, ישראל4 Giborey Israel, Kfar Sava, 4422704, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
לימור בן-נון ושות' עו"דLimor BN&Co., Law Firm
ה' באייר 8, תל אביב, 6209304, ישראל8 Hey Beeyar Street, Tel Aviv, 62093, Israel