הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

PERGAMO - 271495

PERGAMO
מספר סימן271495Trademark No.
תאריך הגשה14/01/2015Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 25 (דברי הלבשה)Class: 25 (Clothing)
דברי הלבשה, דברי הנעלה, כיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25.Clothing, footwear, headgear; all included in class 25.
בעליםOwners
א.ל. 1 אופנה בע"מA. L. 1 Fashion LTD
קרית מטלון, ת.ד. 7142, פתח תקוה, ישראלKiryat Matalon, P.O.B. 7142, Petah Tikva, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
וולף, ברגמן וגולרWolff, Bregman and Goller
גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, ישראלTechnology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, Jerusalem, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
17/06/2015קובל30/06/2015