הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

PECANOS - 290173

PECANOSPECANOS
מספר סימן290173Trademark No.
תאריך הגשה07/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 29 (בשר, דגים, חלב, שימורים)Class: 29 (Meat, fish, milk, preserves)
אגוזים מעובדים; אגוזים מוכנים; אגוזים מעובדים; אגוזים קלויים; אגוזים מתובלים; אגוזים קלופים; אגוזי קשיו, מוכנים; אגוזי קשיו מעובדים; חטיפים על בסיס אגוזים; אגוזי קשיו מעובדים; צנוברים מעובדים; אגוזי קשיו קלויים; אגוזים מעורבים קלויים; אגוזי קשיו קלויים; אגוזים מעורבים מתובלים; חטיפים על בסיס אגוזים ופירות יבשים ; חטיפי אגוזים וחטיפים על בסיס זרעים; חטיפים אורגניים מאגוזים ועל בסיס זרעים; תערובות חטיפים המורכבות מפירות יבשים ואגוזים מעובדים; תערובות חטיפים המורכבות מפירות מעובדים, אגוזים או צימוקים מעובדים; תערובות חטיפים המורכבות מאפוני ווסאבי, אגוזים מעובדים ופירות יבשים או צימוקים; הנכללים כולם בסוג 29.nuts, processedprepared nutsprocessed nutsroasted nutsseasoned nutsshelled nutscashew nuts, preparedcashew nuts, processednut-based snack barsprocessed cashew nutsprocessed pine nutsroasted cashew nutsroasted mixed nutsspiced cashew nutsspiced mixed nutsnut and dried fruit-based snack barsnut and seed-based snack barsorganic nut and seed-based snack barssnack mixes consisting of dehydrated fruit and processed nutssnack mixes consisting of processed fruits, processed nuts or raisinssnack mixes consisting of wasabi peas, processed nuts, dehydrated fruit or raisins; all included in class 29.
בעליםOwners
בלו סקיי יבוא בע"מBLUE SKY IMPORT LTD
אילון פנחס 21, חולון, ישראל21 Aylon Pinchas St., Holon, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
פרל עורכי דיןPerel Adv.
ת.ד. 6181, הרצליה, 4616002, ישראלP.O.B. 6181, Hertzelia, 4616002, Israel