הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

PARTY IN A BOX - 288788

PARTY IN A BOXפארטי אין א בוקס
מספר סימן288788Trademark No.
תאריך הגשה25/10/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 35 (פרסומת ומסחר)Class: 35 (Advertising and commerce)
פרסום מקוון; שרותי פרסום, שיווק והפצת מידע; שירותי מכירות קמעוניות או סיטוניות לממכר של כלים ומכלים לבית ולמטבח, אביזרים לימי הולדת, קישוטים, מתנות וכיוצ"ב; הנכללים כולם בסוג 35.On-line advertising; advertising, marketing and publicity services; Retail or wholesale services for household or kitchen utensils and containers, Birthday accessories, decorations, presents and so it; all included in class 35.
בעליםOwners
שירה דייןShira Dayan
הדרור 17, קרית אונו, ישראלHa-Dror ST 17, Qiryat Ono, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
אפלדורף ושות', עו"דApfeldorf & Co., Adv.
ת.ד. 34046, תל אביב, 6134001, ישראלP.O.B. 34046, Tel Aviv, 6134001, Israel