הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

P - 273303

P
מספר סימן273303Trademark No.
תאריך הגשה24/03/2015Application Date
תאריך תום תוקף24/03/2025Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 25 (דברי הלבשה)Class: 25 (Clothing)
דברי הלבשה, דברי הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.Clothing, footwear, headgear; all included in class 25.
בעליםOwners
א.ל. 1 אופנה בע"מA. L. 1 Fashion LTD
קרית מטלון, ת.ד. 7142, פתח תקוה, ישראלKiryat Matalon, P.O.B. 7142, Petah Tikva, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
וולף, ברגמן וגולרWolff, Bregman and Goller
גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, ישראלTechnology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, Jerusalem, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
20/04/2015קובל30/04/2015
03/08/2015רישום31/08/2015