הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

ODEM - 160390

ODEM
מספר סימן160390Trademark No.
תאריך הגשה07/11/2002Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 16 (נייר וצרכי נייר)Class: 16 (Paper and paper goods)
נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו; דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צילומים; צרכי כתיבה; חומרים לאומנים; מכחולים; חומרים פלסטיים לאריזה; הנכללים כולם בסוג 16.Peper, cardboard and goods made from these materials; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; artists' materials; paint brushes; plastic materials for packaging; all included in class 16.
בעליםOwners
אודם פופ-שופ בע"מOdem Pop-Shop Ltd.
קיבוץ גלויות 32, תל אביב, ישראלTel Aviv, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
יעקב בר-צבי, עו"דJacob Bar-Zvi, Adv.
מגדל משה אביב, קומה 42 רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראלMoshe Aviv Tower, 42 Floor 7 Jabotinsky St., Ramat Gan, 52520, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
21/12/2003קובל
31/03/2004קובל01/03/2004
04/07/2004רישום01/08/2004
28/11/2012אי תשלום חידוש29/11/2012
29/05/2013נמחק מסיבת אי תשלום חידוש30/05/2013