הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

NUTRI HOUSE - 290179

NUTRI HOUSE
מספר סימן290179Trademark No.
תאריך הגשה08/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 5 (תכשירי רוקחות)Class: 5 (Pharmaceutical preparations)
תכשירי רוקחות, רפואה ווטרינריה; תכשירים סניטריים לשימוש רפואי; מזון וחומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי ווטרינרי, מזון לתינוקות; תוספי תזונה לבני אדם ולחיות; אספלניות, חומרי חבישה; חומרים למילוי שיניים, שעווה המשמשת לריפוי שיניים; חומרי חיטוי; תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות וקוטלי עשבים; הנכללים כולם בסוג 5.Pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; all included in class 5.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
הסימן מוגבל לצבעים ירוק ושחור הנראים בסימן.The mark is limited to the colour/s as shown in the mark: green , black
בעליםOwners
מילאן קריסטיאן טנוסmelan christian tanous
כפר יאסיף, 2490800, ישראלKafar Yasif, Israel
דאו היתםDaw hytham
חיפה, ישראלHaifa, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
מוחמד סעיד מסרי, עו"דmasri muhammad- adv
ראשי, ת.ד. 125, סח'נין, 30810, ישראלSakhnin, Israel