הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

NT - 279390

NT
מספר סימן279390Trademark No.
תאריך הגשה28/10/2015Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 25 (דברי הלבשה)Class: 25 (Clothing)
דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25Clothing, footwear , headgear ; all included in class 25
סוג: 28 (משחקים, צרכי התעמלות)Class: 28 (משחקים, צרכי התעמלות)
משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים בסוגים אחרים; הנכללים כולם בסוג 28Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; ; all included in class 28
בעליםOwners
מחסני זול ספורט בע"מmahsaney zol sport ltd
איתין יהודה 5, חיפה, ישראלHAIFA, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
עו"ד יעקב בר-צביjacob bar-zvi, adv.
ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 5252007, ישראל7 jabotinsky st., RAMAT GAN, 5252007, Israel