הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

NIKOLAOS SILVER - 260144

NIKOLAOS SILVER
מספר סימן260144Trademark No.
תאריך הגשה23/10/2013Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 16 (נייר וצרכי נייר)Class: 16 (Paper and paper goods)
תמונות איקוניםpictures and Icons
בעליםOwners
ג'סאן קופטיGassan kobty
ירושלים, ישראלJerusalem, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
עו"ד וסים דכוורwaseem dakwar. adv
המלך ג'ורג' 14, ת.ד. 31078, ירושלים, 91310, ישראלking george st. 14, P.O.B. 31078, Jerusalem, 91310, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
29/06/2015נמחק - הוזנח