הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

NANO ENERGY - 229465

NANO ENERGY
מספר סימן229465Trademark No.
תאריך הגשה02/05/2010Application Date
תאריך תום תוקף02/05/2020Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 5 (תכשירי רוקחות)Class: 5 (Pharmaceutical preparations)
תוספי תזונה; הכל כלול בסוג 5.Nutritional supplements; all included in class 5.
בעליםOwners
נאנו פוד בע"מNANO FOOD LTD.
גליל ים, 46905, ישראלKibbutz Galil Yam, 46905, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
סנפורד ט. קולב ושות'Sanford T. Colb & Co.
רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, ישראל4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 76122, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
17/01/2011קובל31/01/2011
17/05/2011רישום31/05/2011