הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

MyGames - 290175

MyGamesמייגיימס
מספר סימן290175Trademark No.
תאריך הגשה07/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 42 (שרותים מדעיים וטכנולוגיים)Class: 42 (Scientific and technological services)
שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים לשירותים אלה; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב ופיתוח של תוכנת וחומרת מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; all included in class 42.
בעליםOwners
עמית כהןamit cohen
תבור 39/4, ת.ד. 17000, נצרת עלית, 17000, ישראלtavor 39/4, P.O.B. 17000, Nazerat Illit, 17000, Israel