הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

Mountain Peak - 244142

Mountain Peak
מספר סימן244142Trademark No.
תאריך הגשה29/01/2012Application Date
תאריך תום תוקף29/01/2022Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 33 (משקאות כהליים)Class: 33 (Alcoholic beverages)
משקאות כוהליים; הנכללים כולם בסוג 33.Alcoholic beverages; all included in class 33.
בעליםOwners
ארץ הצבי א.ש. בע"מEREZ HAZVI A.S. LTD
רחלים, 44830, ד.נ אפרים, ישראלRecalim, 44890, D.N Ephraim, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
טוני גרינמן, עו"דTony Greenman, Adv.
הברזל 5א', רמת החייל, תל אביב, 6971009, ישראל5A Habarzel St., Ramat Hachayal, Tel Aviv, 6971009, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
28/04/2013קובל30/04/2013
05/08/2013רישום29/08/2013